Điều Khoản Cộng Tác Viên

1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 1. Công Ty sẽ cung cấp sẵn cho Cộng Tác Viên đường link và widget. Cộng Tác Viên có trách nhiệm chèn link hoặc widget vào Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết của mình để điều hướng người sử dụng đến website/Ứng dụng bán hàng của Công Ty thông qua url. Công Ty sẽ cung cấp cho Cộng Tác Viên một ID đã bao gồm tham số trong links và widgets. ID này sẽ cho phép Công Ty theo dõi lượng truy cập cũng như kết quả hoạt động từ việc sử dụng links và widgets trên Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết của Cộng Tác Viên.
 2. Cộng Tác Viên cũng sẽ có trách nhiệm tìm kiếm khách hàng tiềm năng; tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng; chăm sóc khách hàng, xử lý khiếu nại, đảm bảo sự lòng của khách hàng; xây dựng, duy trì mối quan hệ với khách hàng.
 3. Công Ty sẽ cung cấp thông tin, tài liệu cho Cộng Tác Viên để thực hiện công việc theo Hợp đồng này, bao gồm: link, widget, hình ảnh, thông tin, hình ảnh quảng cáo, tài liệu về sản phẩm... Cộng Tác Viên sẽ hiển thị những tài liệu này trên Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết của mình nhằm mục đích quảng cáo website của Công Ty và chỉ để tham gia vào chương trình hợp tác này. Cộng Tác Viên sẽ phối hợp với Công Ty trong việc thiết lập và sắp xếp những thông tin, tài liệu này trên Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết của  Cộng Tác Viên.
 4. Cộng Tác Viên không được quyền sửa đổi những thông tin, tài liệu mà Công Ty đã cung cấp đến Cộng Tác Viên. Cộng Tác Viên đồng ý để Công Ty giám sát Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết của Cộng Tác Viên nhằm đảm bảo rằng các thỏa thuận trong hợp đồng được thực thi đúng.
 5. Cộng Tác Viên đồng ý để Công Ty chứa thông tin liên quan đến lưu lượng truy cập có nguồn gốc từ Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết của Cộng Tác Viên trong các báo cáo của Công Ty. Thông tin này có thể sẽ được cung cấp cho các đối tác tư vấn bên ngoài khác.
 6. Sau khi ký hợp đồng, Cộng Tác Viên được cấp quyền sử dụng các để đặt hình ảnh logo, nhãn hiệu được Công Ty cho phép trên Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết của Cộng Tác Viên cho mục đích thực hiện Hợp Đồng này.

 

2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỘNG TÁC VIÊN

 1. Quyền của Cộng Tác Viên.
  1. Được Công Ty cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện công việc.
  2. Yêu cầu Công Ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn.
  3. Được hưởng hoa hồng bán hàng theo chính sách hoa hồng của Công Ty.
  4. Được Công Ty cung cấp tài khoản quản trị truy cập Hệ Thống để theo dõi và quản lý đơn hàng đã bán, hoa hồng được hưởng.
  5. Được sử dụng thông tin công ty, nhãn hàng, sản phẩm cùng các giấy tờ liên quan mà Công Ty cho phép để thực hiện việc quảng bá, tiếp thị tới khách hàng tiềm năng.
  6. Được hỗ trợ kiến thức tư vấn bán hàng, kiến thức về sản phẩm. 
  7. Được thông tin về giá cả, thông tin về sản phẩm, chính sách, các chương trình khuyến mãi có liên quan.
 2. Nghĩa vụ của Cộng Tác Viên.
  1. Thực hiện công việc theo quy định của Hợp đồng.
  2. Không giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý của Công Ty.
  3. Bảo quản và giao lại cho Công Ty tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc (nếu có).
  4. Báo cho Công Ty về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc.
  5. Bảo mật các thông tin liên quan đến Hợp Đồng này và các thông tin khác mà Cộng Tác Viên biết được thông qua việc thực hiện Hợp đồng này. Cộng Tác Viên không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho Bên thứ ba khi chưa được sự cho phép bằng văn bản của Công Ty. Nếu vi phạm điều khoản này, Cộng Tác Viên có trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại cho Công Ty với mức bồi thường tối thiểu là 03 lần tổng giá trị Hợp đồng này tính đến thời điểm vi phạm. Quy định này vẫn có hiệu lực ngay cả khi Hợp đồng này đã chấm dứt.
  6. Phối hợp với Công ty trong quá trình liên hệ, làm việc với khách hàng, xử lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng cho đến khi đơn hàng giao thành công. Không có thái độ khiếm nhã với khách hàng gây ảnh hưởng tới hình ảnh thương hiệu và Công Ty
  7. Sử dụng đúng những thông tin mà Công ty đã cung cấp để tư vấn cho khách hàng. Không được tư vấn sai với chủ trương của Công Ty đã ban hành, hay hứa hẹn bất kì điều gì nằm ngoài khả năng hoặc không có thực liên quan đến sản phẩm và dịch vụ do Công ty cung cấp.
  8. Cộng Tác Viên không được lợi dụng danh nghĩa của Công Ty để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc những hành vi có thể làm ảnh hưởng xấu đến uy tín và thương hiệu của Công ty.
  9. Bồi thường thiệt hại cho Công Ty nếu làm mất, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao hoặc tiết lộ bí mật thông tin, hoặc do sự bất cẩn, sai sót của Cộng Tác Viên trong quá trình thực hiện Công việc hoặc do sự vi phạm quy định Hợp đồng của Cộng Tác Viên gây thiệt hại cho Công ty. Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm nhưng không giới hạn giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra, khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm, các chi phí khắc phục hành vi vi phạm như chi phí xử lý khủng hoảng truyền thông, chi phí bồi thường thiệt hại cho bên thứ ba...
  10. Đóng các khoản thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.
  11. Sử dụng hình ảnh, nội dung Công Ty cung cấp đúng mục đích kinh doanh.
  12. Không có thái độ khiếm nhã với khách hàng gây ảnh hưởng tới hình ảnh thương hiệu và Công Ty.
  13. Bên B phải bán hàng theo đúng quy trình của Công ty yêu cầu. Không được phép thu mua sản phẩm khuyến mãi trên website của Công ty, và bán lại cho khách hàng với giá cao hơn.

 

3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY

 1. Quyền của Công Ty.
  1. Yêu cầu Cộng Tác Viên thực hiện công việc theo đúng yêu cầu của Hợp đồng.
  2. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu Cộng Tác Viên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nêu tại hợp đồng này.
  3. Được phép tạm giữ phần tiền hoa hồng tương ứng với giá trị tài sản mà Cộng Tác Viên được cấp (nếu có) trong trường hợp Cộng Tác Viên chưa giao trả tài sản của công ty (thiết bị, công cụ làm việc, trang phục…) sau khi kết thúc công việc.
  4. Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi của mình nếu Cộng Tác Viên vi phạm pháp luật hay các điều khoản của hợp đồng này.
 2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Công Ty.
  1. Cung cấp cho Cộng Tác Viên thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc. Bảo đảm việc làm cho Cộng Tác Viên theo Hợp đồng đã ký.
  2. Thanh toán tiền đầy đủ và đúng hạn cho Cộng Tác Viên.
  3. Công Ty sẽ chịu trách nhiệm xử lý giao dịch bán hàng, nhận thanh toán và vận chuyển hàng hóa liên quan đến khách hàng khi truy cập vào website của Công Ty thông qua đường link từ Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết của Đối Tác. Sản phẩm và dịch vụ sẽ nằm trong toàn quyền quản lý của Công Ty, Công Ty có quyền thay đổi cấu trúc giá, chấm dứt bất kỳ đề nghị đặc biệt, ngưng cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc thay đổi điều khoản của sản phẩm hoặc dịch vụ được bán bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước đến Cộng Tác Viên. Công Ty chỉ chịu trách nhiệm đến Cộng Tác Viên về việc theo dõi hoạt động sử dụng của người dùng trên Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết của Cộng Tác Viên, và thực hiện các báo cáo có chứa hoa hồng do hợp tác tiếp thị liên kết với Cộng Tác Viên. Tất cả những báo cáo sẽ không được kiểm toán. Công Ty không có nghĩa vụ cung cấp cho Cộng Tác Viên bất kỳ những thông tin nào liên quan đến khách hàng bất kể họ có truy cập vào website của Công Ty thông qua link từ Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết của Cộng Tác Viên.
  4. Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm cho sai sót cản trở việc bán hàng từ phía Cộng Tác Viên, nếu kết quả do định dạng sai của link từ Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết của Cộng Tác Viên. Cộng Tác Viên nên chắc chắn rằng link hay widget luôn được định dạng đúng và phải bao gồm ID. Nếu như có vấn đề, Cộng Tác Viên phải báo đến Công Ty ngay lập tức.
  5. Công Ty từ chối mọi sự bảo đảm và trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc người dùng thất bại khi truy cập vào website của công ty hoặc truy cập vào website công ty có sử dụng link hoặc widget từ Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết của Cộng Tác Viên. Ngoài ra, công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc đảm bảo bất cứ gì liên quan đến website, chương trình tiếp thị liên kết, Cộng Tác Viên, khả năng liên kết để tạo ra hoa hồng hoặc các lợi nhuận khác có được thông qua việc tham gia vào việc ký kết Hợp đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn đến sự bảo đảm có phù hợp với bất kỳ mục đích cụ thê hoặc khả năng thương mại, không vi phạm hoặc có bất kỳ khiếu nại nào được tạo ra ngay khi Công Ty thỏa thuận hoặc sử dụng thương mại. Công Ty không đại diện hoặc đảm bảo cho website của mình, bao gồm nhưng không giới hạn đến link hoặc tính năng theo dõi widget, sẽ không bị lỗi hoặc vận hành mà không bị gián đoạn.
  6. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ những thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp hay những trách nhiệm tự nhiên bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thiệt hại ngẫu nhiên, do hậu quả, gián tiếp hoặc những thiệt hại đặc biệt, tổn thất lợi nhuận, mất cơ hội kinh doanh hay bất cứ thiệt hại nào khác; bât kể công ty đã được khuyến cáo về khả năng có thể xảy ra trong cùng thời điểm và không có những hành động nào để ngăn chặn.
  7. Không giới hạn sự từ chối, toàn bộ trách nhiệm của Công Ty sẽ không vượt quá tổng số hoa hồng đã thanh toán và phải được thanh toán dựa theo các điều khoản trong hợp đồng này.

 

4.  NGUỒN GỐC KHÁCH HÀNG

 1. Tất cả các khách hàng giao dịch thông qua website của Công Ty, bất kể họ được điều hướng thông qua link hoặc widget trên Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết của Cộng Tác Viên hay không thì đều được xem là khách hàng của Công Ty và không phải là khách hàng của Cộng Tác Viên có liên quan đến sản phẩm dịch vụ của Công Ty.
 2. Công Ty có quyền liên hệ những khách hàng này và gửi những lời mời quảng cáo trong tương lai đến họ. Cộng Tác Viên sẽ không có quyền nhận hoa hồng cho lần thanh toán kế tiếp được thực hiện bởi những khách hàng đó, ngoại trừ lần thanh toán gần nhất được theo dõi vào thời điểm thanh toán thông qua link hoặc widget trên Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết của Cộng Tác Viên
 3. Ngoài ra, tất cả khách hàng và việc thanh toán sẽ phải tuân thủ các chính sách, quy trình, quy tắc và quy định của Công Ty, Cộng Tác Viên không có quyền hay thẩm quyền để sửa đổi hay giới thiệu bất kì những lời đề nghị khác liên quan đến việc mua hàng từ website của Công Ty. Công Ty có quyền sửa đổi bất cứ điều khoản, điều kiện, chính sách, quy trình, giá cả và tất cả những thứ khác liên quan đến việc kinh doanh của Công Ty vào bất cứ lúc nào tùy ý.

 

5. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 1. Cộng Tác Viên sẽ được quyền sử dụng không độc quyền nhãn hiệu, hinh ảnh, thông tin… mà Công Ty đã cung cấp đến Cộng Tác Viên trong thời hạn của Hợp đồng để thực hiện công việc theo Hợp đồng này. Cộng Tác Viên không được phân phối, tái sản xuất, sửa đổi các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ nói trên bằng bất cứ cách nào. Cộng Tác Viên chỉ được sử dụng những hình ảnh, thông tin, tài liệu được cung cấp cho mục đích quảng cáo website và sản phẩm của Công Ty trên Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết của Cộng Tác Viên sao cho đúng với điều khoản của Hợp đồng này.
 2. Cộng Tác Viên đồng ý rằng Công Ty giữ tất cả quyền đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ nói trên. Cộng Tác Viên sẽ không có bất kỳ quyền nào đến thương hiệu, bản quyền hay quyền sở hữu khác từ những thông tin, hình ảnh, tư liệu hay bất cứ đối tượng quyền sở hữu trí tuệ nào mà được Công Ty cung cấp hoặc được phát triển từ các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ do Công ty cung cấp.
 3. Cộng Tác Viên đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động nào làm trái hoặc không phù hợp với các quyền của Công Ty đối với các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ này. Cộng Tác Viên không được sử dụng những thông tin, tài liệu này nhằm gây hại, bôi nhọ, hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến Công Ty dưới mọi hình thức. Công Ty được quyền thu hồi quyền sử dụng của Cộng Tác Viên bất kỳ lúc nào bằng văn bản đến Cộng Tác Viên. Khi chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng, Cộng Tác Viên phải ngay lập tức ngưng sử dụng những đối tượng quyền sở hữu trí tuệ này.
 4. Cộng Tác Viên cho phép Công Ty quyền và giấy phép không độc quyền để sử dụng thương hiệu, tiêu đề website hoặc blog, logo và nguyên liệu bản quyền của Cộng Tác Viên nhằm mục đích quảng cáo, tiếp thị, marketing sự tham gia của Cộng Tác Viên trong việc thực hiện tiếp thị liên kết theo Hợp đồng.
 5. Trong trường hợp Công ty là đối tượng của hành vi tố tụng hay khiếu nại phát sinh từ hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ của Cộng Tác Viên liên quan đến Hợp Đồng này, Cộng Tác Viên cam kết, bằng chi phí của mình, hủy bỏ các dịch vụ có tranh chấp và chịu trách nhiệm đền bù những hậu quả mà Công Ty phải chịu. 

 

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng